Regulamin promocji „SATYSFAKCJA Z ZAKUPU”

Regulamin promocji „SATYSFAKCJA Z ZAKUPU”

 w sklepie internetowym www.mudii.com

 

§1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą „SATYSFAKCJA Z ZAKUPU” (zwanej dalej: Promocją) MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420, w imieniu której działa: Dariusz Charytanowicz – Prezes Zarządu,”, (dalej jako: Organizator).

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com.
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania akcji: od 08.02.2024 – 31.12.2024 do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Zasady akcji:
 • Produkty kupione w datach trwania akcji mogą być zwrócone do 14 dni od daty zakupu.
 • Aby móc zwrócić produkt musi on posiadać minimum połowę zawartości. Większe niż 50% zawartości zużycia produktów nie będą uznawane.
 • Aby dokonać zwrotu należy wypełnić formularz zwrotny i na swój koszt odesłać produkty wraz z załączonym formularzem na wskazany adres.
 • Z akcji wykluczone są Smoothing Sample Set, Smoothing Mini Set oraz akcesoria.
 • Na jeden adres email/jedno zamówienie mogą być zwróconych maksymalnie 3 RÓŻNE pełnowymiarowe produkty.
 • 100% zwrot pieniędzy za zamówienie jest możliwy tylko i wyłącznie po zastosowaniu się do wszystkich powyższych zasad akcji.
 • Czas na zwrot środków na konto Klienta wynosi 14 dni roboczych i liczony jest od daty przyjęcia zwrotu w magazynie MUDII.
 1. Akcją są objęte są wszystkie pełnowymiarowe produkty MUDII oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym mudii.com.
 2. Akcja gwarantuje darmową dostawę przy zakupach powyżej 300 PLN do zamówień na terenie Polski.
 3. Akcja łączy się z punktami w Klubie MUDII.

§3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mudii.com.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mudii.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mudii.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty