Regulamin klubu Mudii

Regulamin klubu Mudii

 

I. DEFINICJE

 1. Wydawca – Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332, kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
 2. MUDII CLUB– program rabatowy prowadzony przez Wydawcę w Sklepie internetowym, przeznaczony dla użytkowników Sklepu internetowego.
 3. Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem mudii.com.
 4. Punkt– jednostka punktowa w Programie Lojalnościowym, wymienialna na rabat 1 PLN w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia.
 5. Uczestnik– osoba, która zarejestrowała konto w sklepie internetowym, automatycznie ma możliwość korzystania z Programu Lojalnościowego MUDII CLUB.
 6. Współadministratorzy danych osobowych– Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332, kapitał zakładowy 100.000,00 zł jako podmiot będący właścicielem oprogramowania i systemu, w ramach którego funkcjonuje Sklep internetowy.
 7. Produkty– wszystkie produkty marki MUDII oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestniczenia w Programie Lojalnościowym.
 2. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie pod adresem mudii.com(dalej jako: „Strona internetowa”).

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne dla każdego Uczestnika.
 3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym wymaga:
  • Posiadania zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym (dalej jako: „Konto”);
 4. Uczestnik posiadający konto otrzymuje automatyczne członkostwo w MUDII CLUB, nie jest natomiast zobowiązany do korzystania z tego Programu lojalnościowego. Posiadanie konta jest związane z uczestnictwem w MUDII CLUB, brak woli uczestnictwa w tym programie oznacza konieczność usunięcia konta. Uczestnik zostanie poinformowany w każdym przypadku o automatycznym przystąpieniu do MUDII CLUB oraz o postanowieniach  Regulaminu MUDII CLUB poprzez wskazanie stosownego odnośnika w treści tej informacji.
 5. Uczestnik zakłada Konto w Sklepie Internetowym poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” w zakładce „Moje konto” znajdującej się na górze Strony internetowej oraz wypełnienie formularza rejestracji. Szczegółowe zasady zakładania Konta określone są Regulaminie Sklepu internetowego znajdującym się na Stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.
 6. Informujemy, że posiadanie konta oznacza automatyczne członkostwo w MUDII CLUB, uczestnik nie jest natomiast zobowiązany do korzystania z tego Programu lojalnościowego. Posiadanie konta jest związane z uczestnictwem w MUDII CLUB, brak woli uczestnictwa w tym programie oznacza konieczność usunięcia konta. Regulamin MUDII CLUB, w tym szczegółowe zasady naliczania, korzystania i wygaśnięcia punktów oraz zasadny korzystania z rabatów w programie lojalnościowym jest dostępny pod linkiem: link

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 1. Zarejestrowanie się w panelu klienta w MUDII CLUB automatycznie generuje każdemu Uczestnikowi 20 Punktów.
 2. Uczestnicy zbierają Punkty poprzez zakupy w Sklepie Internetowym według zasady – każde 1 (słownie: jeden) PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 1 (słownie: jeden) Punkt dla Uczestnika.
 3. Wraz ze wzrostem poziomu członkostwa ilość punktów otrzymanych za każde wydane 1 (słownie: jeden) PLN rośnie.
  • Poziom 3 – Legend – każde 1 (słownie: jeden) PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 2 (słownie: dwa) Punkty dla Uczestnika.
  • Poziom 4 – Star – każde 1 (słownie: jeden) PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 3 (słownie: trzy) Punkt dla Uczestnika.
  • Poziom 5 – Goddess – każde 1 (słownie: jeden) PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 3 (słownie: trzy) Punkt dla Uczestnika.
 4. Aby otrzymać Punkty, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie, z którego automatycznie przystąpił on do Programu Lojalnościowego. Punkty generowane są automatycznie po zakupie i są widoczne w panelu „Twoje konto” na Stronie internetowej. Uczestnicy niezalogowani na Koncie, w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym nie otrzymają Punktów.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

 1. Możliwość wymiany Punktów na rabat zakupowy (dalej jako: „Rabat”) przysługuje każdemu Uczestnikowi po zaznaczeniu polecenia „Wymień” i wybraniu odpowiedniej liczby punktów do wymiany, za którą chcemy uzyskać rabat.
 2. Unikalny kod rabatowy za wymienione punkty zostanie automatycznie przesłany na adres email podany przy rejestracji konta Użytkownika.
 3. Uczestnicy podczas składania zamówienia mogą wymienić wszystkie swoje Punkty według zasady – 100 Punktów generuje 5 PLN Rabatu dla Uczestnika.
 4. Rabat za punkty otrzymane w MUDII CLUB łączy się z innymi rabatami dostępnymi do wykorzystania w danym okresie promocyjnym.
 5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w zamian za uzbierane Punkty, ilość Punktów jaka zostanie odjęta z Konta Uczestnika.

 

VI. WAŻNOŚĆ PUNKTÓW

 1. Każdy Punkt zebrany przez Uczestnika ważny jest przez 365 dni od momentu jego uzyskania przez Uczestnika.
 2. Po upływie okresu opisanego w ust. 1, Uczestnik traci  Punkty, których ważność wygasła (które uzyskane zostały przez Uczestnika wcześniej niż 365 dni) bez możliwości późniejszego ich wykorzystania oraz wymiany na środki pieniężne lub inne przedmioty.
 3. Punkty zebrane przez Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, vouchery zakupowe lub jakiekolwiek inne formy rekompensaty.
 4. Punkty zebrane przez Uczestnika nie mogą być przeniesione na innych Uczestników.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Współadministratorom celem realizacji uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. W związku z powyższym dochodzi do przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Mudii sp. z o. o., który staje się Współadministratorem udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Wydawca zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuje, że:
  • Współadministratorami danych osobowych Uczestnika jest Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, jako właściciel oprogramowania, na którym funkcjonuje Sklep internetowy.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne i jest warunkiem udziału w Programie Lojalnościowym, a ich niepodanie uniemożliwia udział Uczestnika w Programie Lojalnościowym.
 4. Dane podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Programie Lojalnościowym na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Programie lojalnościowym, a także w celu sporządzania zestawień i analiz zachowań Uczestników odwiedzających Sklep internetowy na podstawie Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 5. Dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym profilowania), wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestników. Profilowanie danych osobowych przez Współadminstratorów polega na przetwarzaniu danych Uczestników w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Uczestniku, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 9. Każdy Uczestnik może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: [email protected]

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik poprzez dołączenie do Programu Lojalnościowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na Stronie Internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia – 06.09.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty