Reklamacje i zwroty

 

Zwroty produktów

Klient będący Konsumentem, lub do którego stosuje się przepisy właściwe dla Konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia Produktów bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracamy wówczas Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym te ostatnie koszty tylko w zakresie określonym w części X Regulaminu.

Zwrot środków następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym Mudii sp. z o. o. została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od umowy (zwrocie towaru) w sposób opisany w postanowieniach Regulaminu. Wszystkie szczegóły dotyczące zwrotów towarów są dostępne w Regulaminie Sklepu internetowego Mudii w części X regulującej sposób korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj.

Zwracane Produktu należy wysyłać na adres: 3M KONKRET SP. Z O.O., ul. Strzelców Bytomskich 8A, 44-109 Gliwice

 

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną email na adres: [email protected]. Zespół Mudii ma 14 dni na jej rozpoznanie i w tym czasie Klient zostanie poinformowany o uznaniu reklamacji za zasadną bądź też nieuzasadnioną. Gdyby to nie było to możliwe, zobowiązujemy się do poinformowania Klienta, w jakim terminie reklamacje zostanie rozpoznana oraz do rozstrzygnięcia reklamacji gdy tylko będzie to możliwe. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji są dostępne w części XI Regulaminu.

Wzór formularza reklamacji można pobrać tutaj.

Reklamacje należy wysyłać na adres: [email protected]

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty