Regulamin promocji „KLUB MUDII – ręcznik do zamówienia.”

Regulamin promocji „KLUB MUDII – ręcznik do zamówienia.”
w sklepie internetowym www.mudii.com


§1. Postanowienia ogólne

 Organizatorem promocji pod nazwą „KLUB MUDII – ręcznik do zamówienia” (zwanej dalej: Promocją) MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420, w imieniu której działa: Dariusz Charytanowicz – Prezes Zarządu,”, (dalej jako: Organizator).

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com.
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 17.01. 2024r. od godz. 00:00 do 23.01.2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja gwarantuje darmowy ręcznik dla pierwszych 50 zamówień zrobionych przez Klientów, będących członkami Klubu MUDII, robiących zakupy za min 300zł.
 3. Żeby wziąć udział w promocji, należy być zalogowanym do swojego profilu MUDII.
 4. Promocja gwarantuje darmową dostawę przy zakupach powyżej 300 PLN do zamówień na terenie Polski.
 5. Po upływie wskazanego czasu trwania promocji, Konsument nie będzie mógł zakupić produktów objętych Promocją.
 6. Promocja łączy się z punktami w Klubie MUDII.

 

§3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mudii.com.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mudii.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mudii.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty