W obecnych czasach kładzie się ogromny nacisk na świadomość – pod względem zdrowia, pielęgnacji czy nawyków. Wraz z naszym zespołem badawczym Mudii sprawdziliśmy, czy poziom życia współczesnych Polek ma wpływ na ich świadomą pielęgnację włosów. Na podstawie badań opracowaliśmy raport, w którym zadaliśmy następujące pytania:

 

 • czy kobiety są zadowolone ze swoich zarobków?
 • jaka jest ich wiedza dotycząca pielęgnacji włosów?
 • czy są zadowolone z kondycji swoich włosów?
 • czy śledzą na bieżąco trendy związane z pielęgnacją włosów?
 • jak często używają kosmetyków poprawiających kondycję ich włosów?
 • ile wydają miesięcznie na kosmetyki do włosów? 
 • jakie marki kosmetyków do włosów wybierają i czym kierują się przy ich wyborze?
 • jaki rodzaj kosmetyków do włosów używają?
 • jakie mają problemy z włosami?
 • czy są w stanie wydać więcej na kosmetyki do włosów dobrej jakości?
 • jak często chodzą do fryzjera i czy uważają, że jednorazowy zabieg pielęgnacyjny wykonany w profesjonalnym salonie jest w stanie zastąpić im codzienną pielęgnację?

 

W raporcie znalazły się także dane warunkujące tj. wiek, stan cywilny, województwo, dochód. Na ich podstawie opracowaliśmy raport, który ukazuje najczęstsze problemy oraz różnice w pielęgnacji włosów. 

 

Najważniejsze wnioski:

 • 34,1% kobiet w wieku 43-58 lata deklaruje, że nie posiada żadnej wiedzy na temat pielęgnacji włosów. Najwięcej respondentek pochodzi z województwa świętokrzyskiego – 17,1%
 • 46,6% Polek nie jest zadowolona z kondycji swoich włosów, najczęściej są to kobiety po rozwodzie, 
 • 30% ankietowanych odpowiedziało, że trendy dotyczące pielęgnacji włosów śledzi za pomocą w mediów społecznościowych, 
 • 51,4% kobiet używa kosmetyków do pielęgnacji włosów kilka razy w tygodniu, 
 • 47,8% ankietowanych wydaje w miesiącu od 30-100 zł na kosmetyki do pielęgnacji włosów, 
 • 54,8% respondentek wybiera do pielęgnacji włosów marki drogeryjne, a 21,7% uznaje za ważny aspekt ekologiczny,
 • Kobiety oprócz szamponu najczęściej używają: odżywki – 84,6%, maski do włosów – 57,9% oraz wcierki – 57,9%, 
 • Najczęstszym problemem, z jakim borykają się kobiety to: cienkie włosy – 44,9%, puszące się włosy – 39,7% oraz zniszczone włosy – 39,2%,
 • 79,3% respondentek przy wyborze kosmetyków kieruje się ceną, 56,9% składnikami odżywczymi, tylko 17,6% badaniami klinicznymi,
 • 35% ankietowanych odpowiedziało, że jest w stanie wydać więcej na kosmetyki, jeśli te są dobrej jakości,
 • aż 23,9% kobiet deklaruje, że chodzi do fryzjera rzadziej niż raz na 12 miesięcy, 
 • 12,5% respondentek uważa, że jednorazowy zabieg pielęgnacyjny wykonany w profesjonalnym salonie jest w stanie zastąpić im codzienną pielęgnację.

 

Na podstawie zebranych danych, sprawdziliśmy, co ich wyróżnia, łączy i jak możemy scharakteryzować postać Polki odnosząc się do pielęgnacji włosów. 

 

Czy Polki są zadowolone ze swoich zarobków?

Kwestie zarobków to kontrowersyjny temat – szczególnie, gdy różnice w zarobkach wahają się między płcią. Nasze respondentki odpowiedziały na pytanie, czy są zadowolone ze swoich zarobków i ile zarabiają. Wyniki są następujące:

Ponad 47% ankietowanych nie jest zadowolonych ze swoich obecnych zarobków. 45% kobiet odpowiedziało, że jest zadowolona ze swoich zarobków, ale mogłoby one być większe. 8% Pań przyznało, że jest zadowolona ze swoich zarobków i stać ją na wszystkie udogodnienia. 

Według danych Eurostat kobiety zarabiają średnio o 16% mniej od mężczyzn. Największa rozbieżność – bo aż 23% – występuje wśród kobiet na kierowniczych stanowiskach. Jak możemy zauważyć, różnice w płci są nadal spore, mimo, że na przestrzeni lat sytuacja ta powoli się poprawia.

 

Jakie zarobki deklarują nasze respondentki?

Kwotę  0-3500 zł netto zarabia 75,6% kobiet w wieku 18-26 i kobiet w wieku 59+. Nieco lepsza sytuacja klaruje się w przedziale wiekowym 43-58 lat – 53,5% oraz 43,1%. – 27-42 lata. 

Kwotę 3501-5000 zł deklaruje, że zarabia 30,5% kobiet w wieku 27-42, 26,9% w wieku 43-58, 23% w wieku 59+ oraz 18,8% w wieku 27-42. 

20,3% ankietowanych w wieku 27-42 lata zarabia 3001-8000 zł. Tę samą kwotę deklaruje 15,8% kobiet w wieku 43-58, 11,5% kobiet w wieku 59+ oraz 3,2% w wieku 18-26 lat. 

Kwotę powyżej 8000 zł zarabia 6,1% kobiet w wieku 27-42,
3,8% kobiet w wieku 43-58 lat, 3,5% kobiet w wieku 59+ oraz 2,4% w wieku 18-27 lat.

 

zarobki Polek

 

Jaką wiedzę o świadomej pielęgnacji włosów posiadają Polki?

 

Zadaliśmy pytanie naszym respondentkom, jaka jest ich wiedza dotycząca pielęgnacji włosów. W grupie ogólnej 5,3% kobiet odpowiedziało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej włosów. 28,5% zadeklarowało, że ich wiedza jest znikoma. 53,4% respondentek uważa, że ich poziom wiedzy jest dobry, a 12,8% – bardzo dobry.

 

Odnosząc się do wysokości portfela, wyniki te rozkładają się następująco:

 

Niski portfel: 13,7% respondentek deklaruje, że ich znajomość dotycząca pielęgnacji włosów jest bardzo dobra. 44,5% kobiet uważa, że ich wiedza jest na poziomie dobrym. 34,2% deklaruje, że ma znikomą wiedzę dotyczącą pielęgnacji. 7,6% ankietowanych odpowiedziało, że nie posiada wiedzy na temat pielęgnacji włosów.

 

Średni portfel: Bardzo dobrą znajomość pielęgnacji włosów deklaruje 11,9% ankietowanych. 59,6% twierdzi, że jest ona na poziomie dobrym. 25,7% respondentek odpowiedziało, że jest znikoma, natomiast 2,9% nie posiada takiej wiedzy.

 

Wysoki portfel: 13,6% kobiet z wysokim portfelem zadeklarowało, że ich wiedza pielęgnacyjna odnosząca się do włosów jest bardzo dobra. Aż 70,4% deklaruje, że jest ona na poziomie dobrym. 9,9% ankietowanych odpowiedziało, że jest ona znikoma, a 6,2% nie posiada żadnej wiedzy na ten temat. 

 

Największą wiedzę dotyczącą pielęgnacji włosów deklarują kobiety w wieku 18-26 lat – 22,4% bardzo dobra, 56,4% dobra. Z wiekiem możemy zaobserwować spadek pod względem wiedzy na temat pielęgnacji. W przedziale wieku 27-42 lata kobiety deklarują wiedzę na poziomie bardzo dobrym w 12,2%, a na poziomie dobrym w 52%. W wieku 43-59 lat jest to 6,3% na poziomie dobrym i 54,1% na poziomie bardzo dobrym. W wieku 59+ mamy niewielki przewrót, ponieważ 12% ankietowanych deklaruje bardzo dobry poziom wiedzy dotyczący pielęgnacji włosów, a 50% przyznaje, że ich wiedza jest dobra. 

 

Jak wygląda sytuacja pod względem województw? Według danych statystycznych najmniejszą wiedzę dotyczącą pielęgnacji włosów zadeklarowały kobiety zamieszkujące województwo:

 • Świętokrzyskie – 17,1%,
 • Lubuskie – 17,1%
 • Podlaskie – 12,5%
 • Kujawsko – Pomorskie – 8,1%.

 

wiedza o pielęgnacji włosów

 

Czy Polki są zadowolone z kondycji swoich włosów?

Sprawdziliśmy także, jak wygląda kondycja włosów Polek. Zadaliśmy im pytanie, czy są z niej zadowolone. Oto odpowiedź:

 

Ponad 46,6% ankietowanych nie jest zadowolona z kondycji swoich włosów. 43,1% respondentek odpowiedziało, że jest zadowolona, ale mogłoby być lepiej. Jedynie 10,3% jest z nich bardzo zadowolona. 

 

W podziale na wysokość portfela wyniki rozkładały się następująco:

 

Niski portfel: 60,7% ankietowanych odpowiedziało, że jest niezadowolona z kondycji swoich włosów. 48,6% jest zadowolona, ale uważa, że mogłoby być lepiej. Natomiast 12,8% deklaruje, że jest bardzo zadowolona ze stanu swoich włosów. 

 

Średni portfel: 34,3% respondentek odpowiedziało, że nie jest zadowolona z kondycji swoich włosów. 56% deklaruje, że jest zadowolona, ale mogłoby być lepiej, a 9,7% jest bardzo zadowolona z ich stanu. 

 

Wysoki portfel: 33,3% kobiet deklaruje, że nie jest zadowolona z kondycji swoich włosów. Połowiczne zadowolenie deklaruje 43,2% respondentek. Natomiast 23,5% uważa, że kondycja ich włosów jest bardzo dobra. 

 

Czy stan cywilny ma znaczenie? Otóż najwięcej ankietowanych deklarujących niezadowolenie ze stanu swoich włosów są kobiety rozwiedzione – 60%, rozwiedzione z dzieckiem – 58,8% oraz żonate – 54,5%.

 

Największe niezadowolenie z kondycji włosów u Pań widzimy w województwach:

 • Kujawsko – Pomorskim – 69,4%,
 • Warmińsko – Mazurskim – 59,3%,
 • Wielkopolskim – 54,9%,
 • Mazowieckim – 53,8%,
 • Dolnośląskim – 53,6%,
 • Podlaskim – 53,1%.

zadowolenie Polek z kondycji włosów

 

Jak kobiety w Polsce śledzą trendy związane z pielęgnacją?

 

Zapytaliśmy nasze respondentki, czy śledzą trendy związane z pielęgnacją włosów i z jakich źródeł korzystają.  Ankietowane odpowiedziały, że aż 30% z nich śledzi trendy w mediach społecznościowych. 21,5% korzysta z wielu źródeł przekazu. 19,7% deklaruje, że nie śledzi żadnych trendów. 13,6% swoją wiedzę pozyskuje z artykułów eksperckich. 8,7% pyta swojego fryzjera o trendy w pielęgnacji włosów, a 6,4% rozmawia o tym z koleżankami. 

 

Analizując dane, możemy zauważyć, że największy odsetek osób, które nie śledzą trendów pielęgnacyjnych są kobiety rozwiedzione z dziećmi – 35,3%, żonate – 20,5% oraz żonate z dziećmi – 19,2% 

 

Największy odsetek osób pozyskujących informację o trendach z mediów społecznościowych stanowią panny – 39,6%, panny z dziećmi 31,6% i kobiety zamężne – 28,1%.

 

Patrząc na dochody, najwięcej osób, które nie śledzą trendów w pielęgnacji włosów są kobiety zarabiające od 0-3500 zł – 24,5%, następnie Panie deklarujące dochody na poziomie 5001-8000 zł – 14,5%, +8000 zł – 12,5% oraz 3501-5000 zł – 12,3%.


Z mediów społecznościowych w kwestii pozyskiwania informacji dotyczących trendów w pielęgnacji zauważamy w grupie Pań zarabiających między 3501-5000 zł – 36% oraz kobiet, u których dochody przekraczają +8000 zł miesięcznie – 32,5%.

Trendy związane z pielęgnacją

Jak często nasze respondentki używają kosmetyków do pielęgnacji włosów? 

 

Według zgromadzonych danych widzimy, że ponad 51,4% kobiet korzysta z kosmetyków do pielęgnacji włosów kilka razy w tygodniu. 27,9% kobiet deklaruje, że po kosmetyki sięga kilka razy w miesiącu. 11,5% respondentek odpowiedziało, że stosuje produkty do włosów kilka razy w roku, a 9,3% deklaruje, że używa wyłącznie szamponu do włosów.  

Co ciekawe, patrząc na dane przekrojowe, możemy zauważyć, że kobiety, które najczęściej stosują pielęgnację – kilka razy w tygodniu – to Panie zarabiające 3501-5000 zł miesięcznie – 58,1%, 0-3500 zł – 51%. Mimo, iż we wcześniejszych wynikach widzieliśmy, że grupą najbardziej zadowoloną z kondycji swoich włosów są kobiety z wysokim portfelem. Może to oznaczać, że produkty przez nich stosowane są lepszej jakości, dzięki czemu pozwalają osiągnąć im dużo lepsze rezultaty, nawet jeśli ich pielęgnacja nie jest tak regularna. Przyjrzyjmy się więc temu, ile Polki w miesiącu wydają na kosmetyki do włosów.

kondycja włsów

 

Jakie kwoty wydają Polki miesięcznie na kosmetyki do włosów?


Ponad 48,7% kobiet w Polsce wydaje do 30 zł miesięcznie na kosmetyki do pielęgnacji włosów. 24,2% deklaruje, że wydaje od 151 do 200 zł miesięcznie. 17,6% respondentek zadeklarowało, że za kosmetyki płaci powyżej 200 zł. 7,2% płaci od 31 do 100 zł miesięcznie, natomiast 2,3% zadeklarowało, że na kosmetyki przeznacza od 101 do 150 zł. 

 

Najwięcej za kosmetyki – bo od 150 zł w górę – są w stanie zapłacić kobiety w wieku 27-42 lata – 11,7% oraz kobiety w wieku 43-58 lat – 11,7%. Najczęściej są to  mężatki – 11,1% i mężatki z dziećmi – 9,9%

 

 Najmniej na kosmetyki do włosów wydają kobiety – do 30 zł – kobiety w wieku +59 – 27,5% oraz kobiety w wieku 27-42 – 26,4%. Najczęściej są to osoby rozwiedzione z dzieckiem 32,4% oraz zamężne z dziećmi – 26,7%.

 

Powyżej 150 zł na kosmetyki do włosów najczęściej wydają Panie z województwa:

 • Lubuskiego – 26,3%,
 • Małopolskiego – 20,3%,
 • Podlaskiego – 12,5%,
 • Lubelskiego – 12,2%,
 • Podkarpackiego – 11,9%.

 

Ile Polski wydają na kosmetyki do włosów

 

Jakie marki kosmetyków najczęściej wybierają kobiety w Polsce?


Nasze ankietowane odpowiedziały, że najczęściej wybierają one marki drogeryjne – 54,8%. 21,7% respondentek zadeklarowało, że stawia na kosmetyki ekologiczne. 15,4% ankietowanych twierdzi, że wybiera kosmetyki marek premium. Natomiast 8% kobiet odpowiedziało, że wybiera marki niskopółkowe. 


Marki drogeryjne cieszą się największą popularnością – największy odsetek widoczny jest u kobiet posiadających średni portfel – 56,6%. Zazwyczaj kupują je kobiety w wieku 18-26 lat – 74% oraz panie w wieku 27-43 lata – 58,5%. 

Marki premium są ulubieńcami kobiet z wysokim portfelem – 25,9% respondentek tej grupy, wybiera marki wysokopółkowe. Zazwyczaj są to kobiety w wieku 27-42 lata – 19,2% oraz Panie w wieku 43-58 lat. 

 

Najwięcej respondentek deklarujących wybór kosmetyków marek ekologicznych to kobiety z wysokim portfelem – 25,9% w wieku +59 lat – 40,5% oraz kobiety w wieku 43-58 lat. 

 

Kosmetyki niskopółkowe zazwyczaj są wybierane przez kobiety z niskim portfelem – 11,8%. Największy odsetek Pań, które deklarują ten rodzaj kosmetyków to Panie w wieku 43-58 lat oraz 18-26 lat.

 

Jakie marki kosmetyków najczęściej wybierają kobiety w Polsce?

 

Jakich kosmetyków do pielęgnacji włosów używają Polki?

 

Poznajmy ulubieńców, którzy są najczęściej wykorzystywane w pielęgnacji włosów u Polek! Respondentki mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Jesteście ciekawi, jak odpowiadały?

Na podium znajduje się szampon do włosów – 97,1%, co nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, na drugim miejscu jest odżywka z wynikiem 84,6%, trzecie miejsce zajmuje maska do włosów i wcierka – obie z nich posiadają po 57,9%. Czwarte miejsce zajął olejek do włosów – 50,4%. Kolejnym z nich jest peeling do włosów – 25,4%, serum – 21,6% i na samym końcu znalazła się ampułka z wynikiem 8,2%. 

 

Z jakimi problemami z włosami najczęściej mierzą się kobiety?


Zadaliśmy pytanie wielokrotnego wyboru, z jakimi problemami najczęściej mierzą się kobiety. Oto wyniki:

Najczęściej wymienianym problemem odnoszącym się do włosów jest argument, że są one cienkie. Taką odpowiedź zaznaczyło 44,9% ankietowanych. Na drugim miejscu kobiety wskazały puszenie się włosów – 39,7%. Na trzecim miejscu to, że są zniszczone. Tak odpowiedziało 39,2% kobiet. Kolejne miejsca zajmuje problem suchości włosów – 37,9%, łamliwości – 35,6%, przetłuszczania się włosów – 30,8%. Tylko 6% respondentek deklaruje, że nie ma problemu z włosami.

 

Co decyduje o wyborze kosmetyków do włosów?


Zadaliśmy pytanie wielokrotnego wyboru, co według naszych respondentek decyduje o zakupie produktu do włosów. Jak widzimy na podstawie przedstawionych danych, najwięcej kobiet odpowiedziało, że jest to cena – 79,3% kobiet! Na drugim miejscu znalazły się wśród nich składniki odżywcze z wynikiem 56,9%. Kolejnym aspektem jest efekt końcowy – 39,1%. Jak widzimy kobiety lubią testować i sprawdzać przed/po, które bardziej przekona ich do wyboru danego produktu. Na kolejnych pozycjach znalazła się marka – 31,8%, polecenie eksperta – 30,5%, wydajność – 23,9%, zapach – 18,9%, badania – 17,6%, opinia koleżanki 13,8%, opinia influencera – 12,9%, ekologia – 10,7%, opakowanie – 4,9%.

 

Czy Polki są w stanie wydać więcej na kosmetyki dobrej jakości?

 

Według zebranych badań ankietowych możemy zauważyć, że 35% respondentek jest w stanie wydać więcej na kosmetyki dobrej jakości. 27,9% zadeklarowało, że jest w stanie to zrobić, ale cena produktu nie może przekraczać 150 zł. Z kolei 21,2% deklaruje, że wyda więcej na kosmetyki dobrej jakości, jeśli będą one wydajne. Natomiast 13,2% kobiet odpowiedziało, że nie zapłaci więcej za kosmetyki dobrej jakości. 

 

Jak wygląda sytuacja w podziale na niski, średni i wysoki portfel?

 

Niski portfel: Według ankietowanych 33,2% jest w stanie wydać więcej na kosmetyki dobrej jakości. 26,5% zrobi to, jeśli cena nie będzie przekraczać 150 zł. Z kolei 22,3% respondentek deklaruje, że wyda pieniądze, jednak tylko wtedy, jeśli kosmetyk jest wydajny. 18,1% kobiet zadeklarowało, że nie wyda więcej na kosmetyki dobrej jakości.

 

Średni portfel: 36% respondentek zadeklarowało, że jest w stanie wydać więcej na kosmetyki dobrej jakości. 34,3% zrobi to, jeśli cena nie przekracza 150 zł. 21,1% zadeklarowało, że kupi droższy kosmetyk, jeśli jest on wydajny. 8,6% respondentek nie wyda na kosmetyki więcej, mimo że są one dobrej jakości.

Wysoki portfel: Analizując dane, możemy zauważyć, że 39,5% ankietowanych odpowiedziało, że wyda na kosmetyki więcej, jeśli są dobrej jakości. 33,3% zrobi to, gdy ich kwota nie będzie przekraczać 150 zł. 16% zdecyduje się na nie, gdy będą one wydajne. 11,1% nie wyda na kosmetyki więcej, nawet jeśli są one dobrej jakości.

Czy Polki są w stanie wydać więcej na kosmetyki dobrej jakości?

 

Jak często Polki korzystają z usług fryzjera? 

Sprawdziliśmy, jak często Polki korzystają z fryzjera. Według naszych danych najwięcej z nich odwiedza fryzjera raz na 2-3 miesiące – 32,4% ankietowanych. 23,5% robi to rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 21,1% kobiet deklaruje, że korzysta z usług fryzjera co 4-8 miesięcy. 12,7% respondentek zadeklarowało, że jest u fryzjera raz w miesiącu lub częściej, a 10,2% uczęszcza na wizyty raz na 9-12 miesięcy. 

Najczęściej z usług fryzjera korzystają kobiety zamężne z dziećmi – 21,5% i  kobiety zamężne – 18,8%. Najrzadziej kobiety rozwiedzione – 31,5% oraz panny z dzieckiem – 28,9%. 

 

Analizując wysokość portfela , możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem dochodów, wzrasta częstotliwość wizyt u fryzjera.

 

Niski portfel: 31,1% respondentek deklaruje, że korzysta z usług fryzjera raz na 2-3 miesiące. 27,9% robi to rzadziej niż co 12 miesięcy. 18,1% ankietowanych odpowiedziało, że na wizyty uczęszcza raz na 4-6 miesięcy. 12% respondentek robi to raz lub więcej razy w ciągu miesiąca. Natomiast 10,9% kobiet korzysta z usług fryzjera raz na 9-12 miesięcy. 

 

Średni portfel: 33% ankietowanych odpowiedziało, że uczęszcza do fryzjera raz na 2-3 miesiące. 24,2% kobiet deklaruje, że robi to raz na 4-6 miesięcy. 20,7% Pań uczęszcza do fryzjera rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 12,3% deklaruje, że robi to raz lub więcej razy w miesiącu, a 9,9% raz na 9-12 miesięcy. 

 

Wysoki portfel: 37% badanych kobiet odpowiedziało, że odwiedza fryzjera raz na 2-3 miesiące. 22,2% respondentek robi to raz na 4-8 miesięcy. Aż 19,8% uczęszcza do fryzjera raz lub kilka razy w miesiącu. 13,6% kobiet korzysta z profesjonalnych usług rzadziej niż raz na 12 miesięcy, a 7,4% kobiet odwiedza fryzjera raz na 9-12 miesięcy. 

 

jak często Polki korzystają z usług fryzjera

 

Czy Polki uważają, że jednorazowy zabieg pielęgnacyjny wykonany u fryzjera jest w stanie zastąpić regularną pielęgnację?

Zadaliśmy pytanie naszym respondentką, czy według ich opinii wykonanie jednorazowego zabiegu pielęgnacyjnego w profesjonalnym salonie fryzjerskim jest w stanie zastąpić im regularną pielęgnację włosów. Według 87,5% kobiet tego typu zabiegi nie są w stanie zastąpić regularnej pielęgnacji włosów. 12,5% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Co ciekawe największy odsetek kobiet, które odpowiedziały, że jednorazowy zabieg pielęgnacyjny jest w stanie zastąpić regularną pielęgnację, są kobiety posiadające wysoki portfel – 19,8% ankietowanych.

 

kondycja włosów, a zabiegi u fryzjera

Podsumowanie 

Pielęgnacja włosów wśród Polek nadal jest tematem mocno pomijanym, mimo że na przestrzeni lat możemy zauważyć duży wzrost świadomości. Potwierdza to przede wszystkim wysoki odsetek kobiet niezadowolonych ze stanu swoich włosów. Może być to w większości przypadków związane z nieprawidłową pielęgnacją lub jej brakiem. Widocznym problemem jest także, to czym kobiety kierują się przy wyborze produktów do pielęgnacji. Tylko 17,6% z nich patrzy na badania kliniczne, które są jednym z ważniejszych aspektów podczas wyboru wartościowych produktów. Lepsza sytuacja jest pod względem składników odżywczych – 56,9%, jednak nadal na rynku najważniejsza jest cena, która w wielu przypadkach nie jest wyznacznikiem jakości. Minie jeszcze sporo czasu, aby nasze przyzwyczajenia pielęgnacyjne zmieniły się najlepsze. Najważniejszą rzeczą, która możemy zrobić, jaki marka to – edukacja.

 

Metodologia badania

Dane zostały zebrane metodą CAWI (badania ankietowe online) na próbie 1013 respondentek z całej Polski. Badania przeprowadzono w okresie 15 lipca 2023 roku – 15 listopada 2023 roku.

 

Użytek publiczny

Przedstawione w raporcie dane, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy oraz źródła raportu.